1.10.22

Elefants dins l'habitació | Ecoles de Context | La Capella

Escoles de context és un programa d’estudis que posa l’èmfasi en facilitar recursos formatius, línies d’investigació i espais de trobada a disposició de la comunitat artística de la ciutat. Així, l’objectiu de “fer context” mitjançant la pràctica es reformula com un dels eixos vertebradors de La Capella, donant peu a una sèrie de subprogrames estables dedicats a la performativitat de la veu, la textualitat, la cultura LGTBIQ+, la noció de llibreria i el mateix autoaprenentatge institucional.

Com a prova-pilot, Escoles de context inicia les seves dinàmiques el pròxim mes d’octubre, assajant temporalitats, ritmes i intensitats diverses que, a la vegada que posen sobre la taula certs atributs contextuals inherents a la pràctica artística emergent a Barcelona, possibiliten també una revisió i posada en crisi constant del model institucional, tant a escala d’infraestructura com humà, que defineix La Capella. Els grups d’estudi de les Escoles de context s’adrecen a la mateixa escena artística, establint dinàmiques de proximitat amb grups petits i regulars que només s’obriran al públic quan la situació ho requereixi.

El grup de persones que conformen Escoles de context són Enric Farrés Duran, Alexandra Laudo, Daniel Gasol, Marc Vives, Laia Estruch, Jara Rocha, i amb les següents línies d’investigació:

PUBLICACIONS - La llibreria de La Capella

A cura d’Enric Farrés Duran

TEXTUALITAT - Branca, arrel, brot, tija

A cura d’Alexandra Laudo

VEU - Escola de veu

A cura de Laia Estruch i Marc Vives

CULTURA LGTBIQ+ - Transmaricabollo

A cura de Daniel Gasol

INFRA-INTRA-APRENENTATGES INSTITUCIONALS - Elefants dins l'habitació

A cura de Jara Rocha:

La xarxa de dependències infraestructurals on succeeix el dia a dia de les estructures institucionals també és cultura, i defineix pràctiques artístiques. Aquesta escola es planteja com un espaitemps en què atendre les continuïtats i discontinuïtats, herències i prospeccions, latències i potències que configuren el context tècnic, burocràtic i semiòtico-material, i amb què els centres d'art es constitueixen. En sessions d'estudi intrainstitucional, conversant i documentant a partir de close-readings d'infraestructures, eines, protocols i literatura grisa, La Capella s'exposa a un procés de coneixement del medi en què existeix el centre d'art.


 

+ info e inscripciones: https://www.lacapella.barcelona/ca/escoles-de-context-1

 

 

 

 

No hay comentarios: